Att sälja

Billesholms Auktioner säljer allt från enstaka objekt till hela hem, eller delar av. Vi kan hämta (mot en avgift) eller kan inlämning ske på plats under våra öppettider.

Provisionen på sålt gods är 20 procent + 20kr i slagavift per rop. I detta ingår allt.

Observera att BA inte köper gods, utan endast förmedlar köpen via auktion.

Vid inlämnandet så kommer man också överens om det osålda, om inlämnaren ska hämta tillbaka det eller vi kan skicka det vidare till någon välgörenhetsorganisation.
Osålt gods ska då hämtas av inlämnaren på plats inom 5 dagar annars skickas det vidare.

 

Kontakt

Billesholms Auktioner Spinngatan 2
26773
Billesholm
0733 - 66 62 60

Öppettider:
Onsdag 13.00-18.00
Torsdag 13.00-18.00
Fredag 13.00-18.00
info@billesholmsauktioner.se